Paano Magsimula ng isang Micro Business - worksheets

Interesado ka ba na magsimula ng isang microbusiness? Bilang karagdagan sa panonood ng aming 9 na bahagi na serye ng video , ang mga sumusunod na worksheet ay tumutugma sa mga hakbang na inilarawan sa nabanggit na serye ng video at kinakailangan kung nakikipagtulungan kay Dr. Epps para sa mga pagkakataon sa pamumuhunan. Ang pagkumpleto ng mga worksheet na ito sa abot ng iyong makakaya ay maaaring gumawa ng pagkakaiba sa pagitan ng isang matagumpay na pagsisimula ng microbusiness o hindi.