Paano Magsimula ng isang Micro Business - Video Series

Ang isa sa mga napatunayan na pamamaraan para sa pagpapabuti ng pamantayan ng buhay para sa iyong pamilya at sa iyong komunidad ay upang magsimula ng isang microbusiness. Ang pera ay hindi ang pinakamahalagang bagay sa buhay, ngunit kinakailangan upang bilhin ang mga mahahalagang bagay upang mabuhay ng isang disenteng pamumuhay, kabilang ang pagkain, damit, tirahan, at iba pa. Paano Magsimula ng isang Microbusiness ay isang serye ng video sa siyam na bahagi. Mangyaring manood at muling panoorin ang mga video at kumpletuhin ang mga kasamang worksheet upang simulan ang paggawa ng mas maraming pera!